AKTUALITY

Dotační výzva - 10. kolo příjmu Žádostí o dotace z OP Rybářství

Dotační výzva - 10. kolo příjmu Žádostí o dotace z OP RybářstvíZahájení příjmu žádostí:
9.6.2011
Poslední možnost podání žádosti:
20.6.2011 13:00

Tato výzva se týká následujícího opatření a záměru OP Rybářství:
3.2. Opatření na ochranu a rozvoj vodních živočichů a rostlin,
záměr b) vysazování úhoře říčního¨
Příjem žádostí pro výše uvedené opatření bude probíhat v období
od 9.6.2011 do 20.6.2011 do 13 hodin.
Vyhlašované kolo příjmu Žádostí je určeno pro uživatele rybářských revírů,
kteří neprovozují svou činnost za účelem zisku.

 

Všechny Žádosti o dotace budou v souladu s Pravidly přijímány prostřednictvím PORTÁLU FARMÁŘE a na podatelnách příslušných regionálních odborů Státního zemědělského intervenčního fondu podle místa realizace projektu. Vyplnění a elektronické zaslání Žádosti o dotaci z OP Rybářství prostřednictvím Portálu farmáře SZIF bude možné již od 26. května 2011.

Úplné znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Operačního programu Rybářství pro období 2007 – 2013, je k dispozici v elektronické podobě v sekci Operační program Rybářství (v podsekcích pro příslušnou osu a opatření) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu (www.szif.cz) v sekci Operační program Rybářství.

zdroj informací: eagri.cz