AKTUALITY

Grantové programy Jihočeského kraje - blíží se ukončení příjmu aktuálně vyhlášených výzev

MAS Vltava informuje o blížícím se konci příjmu žádostí aktuálně vyhlášených výzev. Potřebujete-li více informací nebo poradit se zpracováním žádosti, neváhejte nás kontaktovat.


 

 

Tématické zaměření Charakteristika Termín vyhlášení Termín ukončení Kontaktní informace Soubory ke zpracování žádosti
GP RVK: Tvorba krajiny a podpora biodiverzity (opatření 1.) Grantový program je zaměřen na zpracování projektů, studií, investičních záměrů, inženýrské přípravy včetně zpracování žádostí o přidělení dotací na realizaci projektů, a to pro předměty dotací z Operačního programu Životní prostředí, předměty podpory 6.2. - 6.5. ( u tohoto programu včetně možnosti kofinancování mimořádně přínosných projektů pro ochranu přírody) a přímých nákladů na realizaci opatření ve zvláště chráněných územích a evropsky významných lokalitách. 09.01.2013 31.01.2013
do 14:00 hodin
Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, odd. rozvoje venkova, péče o krajinu a koncepcí, Bc. Jana Chocholová, tel.: 386 720 708, e-mail: chocholova@kraj-jihocesky.cz; Ing. Zdeněk Klimeš, tel.: 386 720 804, e-mail: klimes@kraj-jihocesky.cz Stažení el.žádosti (.fo)
Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Odeslání žádosti
Stav žádosti
Stáhnout odeslanou žádost
Vytisknout obálku
Program Filler (.exe)
GP RVK : Podpora chovu ryb ve vodních tocích (opatření 2.I.A) Specifickým cílem tohoto podopatření grantového programu je podpora vysazování některých původních druhů ryb vedoucích ke zvýšení biodiverzity vodních toků. 09.01.2013 31.01.2013
do 14:00 hodin
Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, odd. lesního hospodářství a zemědělství, Ing. Ludmila Kuthanová, tel.: 386 720 726, e-mail: kuthanova@kraj-jihocesky.cz Stažení el.žádosti (.fo)
Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Odeslání žádosti
Stav žádosti
Stáhnout odeslanou žádost
Vytisknout obálku
Program Filler (.exe)
GP RVK : Podpora začínajících včelařů (opatření 2.I.B) Specifickým cílem podopatření grantového programu je podpora začínajících včelařů poskytnutím finanční podpory na nákup úlů s podmínkou, že začínající včelař pořídí nová včelstva. 09.01.2013 31.01.2013
do 14:00 hodin
Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, odd. lesního hospodářství a zemědělství, Ing. Ludmila Kuthanová, tel.: 386 720 726, e-mail: kuthanova@kraj-jihocesky.cz Stažení el.žádosti (.fo)
Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Odeslání žádosti
Stav žádosti
Stáhnout odeslanou žádost
Vytisknout obálku
Program Filler (.exe)
GP RVK: Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (opatření 2.II.) Cílem podpory je umožnění rozvoje regionálního systému EVVO včetně osvěty a vzdělávání v oblasti zemědělství a myslivosti, podpora stávajících organizací zabývajících se EVVO, informační propojování jednotlivých článků systému EVVO na území Jihočeského kraje a efektivní šíření informací směrem k cílovým skupinám (zahrnuje i publikační činnost) a podpora tematických partnerských projektů. 09.01.2013 31.01.2013
do 14:00 hodin
Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, oddělení rozvoje venkova, péče o krajinu a koncepcí, Ing. Libuše Jozková, tel. 386 720 803, e-mail: jozkova@kraj-jihocesky.cz Stažení el.žádosti (.fo)
Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Odeslání žádosti
Stav žádosti
Stáhnout odeslanou žádost
Vytisknout obálku
Program Filler (.exe)
GP RVK: Podpora stanic pro handicapované živočichy (opatření 2.III.) Cílem je účelová podpora organizací, které na území Jihočeského kraje pečují o handicapované volně žijící živočichy. 09.01.2013 31.01.2013
do 14:00 hodin
Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, oddělení rozvoje venkova, péče o krajinu a koncepcí, Ing. Libuše Jozková, tel. 386 720 803, e-mail: jozkova@kraj-jihocesky.cz Stažení el.žádosti (.fo)
Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Odeslání žádosti
Stav žádosti
Stáhnout odeslanou žádost
Vytisknout obálku
Program Filler (.exe)
GP RVK: Podpora sdružování vlastníků lesa malých výměr (opatření 3.) Cílem opatření je zefektivnění hospodaření, zlepšení opatření na úseku ochrany lesa a uplatnění legislativních opatření u malých vlastníků lesa formou podpory činnosti sdružení vlastníků lesa. Program by měl přispět ke stabilizaci a postupnému rozvoji venkovských regionů. 09.01.2013 31.01.2013
do 14:00 hodin
Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví Ing. Jana Červenková, tel. 386 720 717, e-mail cervenkova@kraj-jihocesky.cz Stažení el.žádosti (.fo)
Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Odeslání žádosti
Stav žádosti
Stáhnout odeslanou žádost
Vytisknout obálku
Program Filler (.exe)
Podpora muzeí a galerií - výzva pro rok 2013 Grantový program je určen pro muzea a galerie na území Jihočeského kraje kromě muzeí a galerií zřizovaných státem a Jihočeským krajem. 21.12.2012 30.01.2013
do 14:00 hodin
Odbor kultury a památkové péče, oddělení kultury; Alena Janků, tel. 386 720 532, email: janku@kraj-jihocesky.cz; Bc. Jitka Šálená, tel. 386 720 270, email: salena@kraj-jihocesky.cz, Mgr. Ing. Denisa Holečková, tel. 386 720 540, email: holeckova@kraj-jihocesky.cz. Stažení el.žádosti (.fo)
Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Odeslání žádosti
Stav žádosti
Stáhnout odeslanou žádost
Vytisknout obálku
Program Filler (.exe)

 Zdroj a více informací: www.kraj-jihocesky.cz