AKTUALITY

Internetové stránky www.bezpecnostpotravin.cz

Internetové stránky bezpecnostpotravin.cz poskytují základní informace o problematice bezpečnosti potravin. Přinášejí aktuální informace o možném riziku z potravin, hygieně při manipulaci s potravinami, ale i informace z oblasti výživových doporučení. Prostřednictvím internetových stránek bezpecnostpotravin.cz se uživatelé mohou zaregistrovat k elektronickému zasílání zpráv o závadných potravinách, které v tržní síti zachytily dozorové orgány.
Zdroj informací: MZE ČR a www.bezpecnostpotravin.cz