AKTUALITY

MAP+ a další vzdělávání pedagogických pracovníků

Projekt Místní akční vzdělávání v ORP Týn nad Vltavou probíhá již od 1.2.2016 a poběží do 31.1.2018.

Součástí projektu je i podpora pedagogických pracovníků všech základních a mateřských škol v ORP Týn nad Vltavou. Pedagogičtí pracovníci mají možnost se dále vzdělávat a předávat si zkušenosti na různých seminářích a workshopech hrazených z projektu. Učitelé ZŠ a MŠ již navštívili 5 seminářů ze 14 plánovaných, na nichž se zabývali problematikou společného vzdělávání na ZŠ a MŠ nebo jak pracovat s dětmi s Aspergerovým syndromem a s dětmi s autismem.
Z dalších připravovaných seminářů, kterých se učitelé ještě zúčastní, bude např. Dramatická výchova jako metoda práce, Syndrom ADHD - jak pracovat s dítětem se syndromem ADHD ve školním prostředí nebo Hodnocení a klasifikace jako prvek pozitivní motivace.MAP+ a další vzdělávání pedagogických pracovníků