AKTUALITY

MAP+ v ORP Týn nad Vltavou

ikona článku

MAS Vltava společně s partnerem projektu Městem Týn nad Vltavou 1. února 2016 zahájila realizaci projektu s názvem „MAP+ v ORP Týn nad Vltavou“ podpořený z Operačního programu Věda, výzkum, vzdělávání.

Hlavním cílem projektu je příprava a realizace Místního akčního plánu (MAP), strategický dokument v oblasti rozvoje školství v ORP Týn nad Vltavou. Plán bude navazovat na již zpracovanou Lokální strategii rozvoje základního vzdělávání pro ORP Týn nad Vltavou z předchozího projektu „Zvyšování kvality ve vzdělávání na základních školách v ORP Týna nad Vltavou“ z let 2014- 2015. Místní akční plán stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v ORP Týn nad Vltavou na základě místní potřebnosti a naléhavosti, lokálních přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami z území. MAP bude zpracováván ve spolupráci s Městem Týn nad Vltavou jako partnerem projektu a základními školami v Dolním Bukovsku, v Chrášťanech, v Neznašově, v Temelíně, v Týně nad Vltavou (ZŠ Hlinecká, ZŠ Malá Strana) a v Žimuticích.

Řídící výbor projektu složený ze zástupců škol, obcí, Jihočeského kraje, zájmových vzdělávacích organizací a rodičů bude definovat priority určené k rozpracování v rámci ročního akčního plánu. Tyto priority budou dále podrobněji diskutovány v rámci pracovní skupiny ve smyslu společného řešení problémů a sběru námětů pro konkrétní aktivity. Více informací o projektu naleznete na zde.

               MAP+ v ORP Týn nad Vltavou