AKTUALITY

Nová zelená úsporám 2013

ikona článku

Díky otevření dotačního programu Ministerstva životního prostředí – Nová zelená úsporám 2013 můžete získat státní podporu na snížení energetické náročnosti vašeho domu až do výše 60 %. Poradíme vám, jak na to..
Zahájení příjmů žádostí do programu Nová zelená úsporám 2013 bude od 12.8.2013, od kdy se bude poskytovat dotační příspěvek do vyčerpání stanovené alokace na tento program, respektive 1 000 000 000,- Kč.


Pro více informací nás kontaktujte nebo nás navštivte osobně v kanceláři Regionálního projektového centra.

ZATEPLETE SVŮJ RODINNÝ DŮM A SNIŽTE SI NÁKLADY NA ENERGIE

Nová zelená úsporám 2013 je zaměřena na snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů (čím nižší energetická náročnost budovy po realizaci opatření, tím vyšší podpora), výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností, efektivní využití zdrojů energie a na podporu přípravy a zajištění realizace opatření (např. podpora na zpracování odborného posudku, technického dozoru stavebníka a na provedení měření průvzdušnosti obálky budovy). Žadatelé mají navíc možnost získat speciální bonus 10 tisíc korun za kombinaci vybraných opatření. Podpora se poskytuje formou dotace do maximální výše podpory 60% (dle výběru Oblasti podpory a jejich kombinací – čím nižší energetická náročnost budovy po realizaci opatření, tím vyšší podpora).

 

Program Nová zelená úsporám 2013 má 5 oblastí podpory:

A Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

Dle dosažených energetických parametrů budovy po realizaci úsporných opatření se oblast podpory A dělí na tři podoblasti podpory prvního řádu: A.1, A.2 a A.3 (míra podpory 30, 40 a 55 % z celkových způsobilých výdajů).

B Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

Dle dosažených energetických parametrů budovy se oblast podpory B dělí na dvě podoblasti podpory prvního řádu: B.1 a B.2.

C Efektivní využití zdrojů energie

C.1. - Výměna zdrojů tepla na tuhá a vyjmenovaná kapalná fosilní paliva za efektivní, ekologicky šetrné zdroje (při současné realizaci opatření z oblasti podpory A)

C.2 - Výměna zdrojů tepla na tuhá a vyjmenovaná kapalná fosilní paliva za efektivní, ekologicky šetrné zdroje (bez současné realizace opatření z oblasti podpory A)

C.3 - Instalace termických solárních systémů

C.4 - Instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla

D Podpora na přípravu a zajištění realizace podporovaných opatření

D.1 - Zpracování odborného posudku pro oblast podpory A

D.2 - Zajištění odborného technického dozoru stavebníka pro oblast podpory A

D.3 - Zpracování odborného posudku a měření průvzdušnosti obálky budovy pro oblast podpory B

D.4 - Zpracování odborného posudku pro oblast podpory C.2

E Bonus za kombinaci vybraných opatření

Oblast podpory E je rozdělena do třech podoblastí E.1, E.2 a E.3 se shodnou výší bonusu.

 

www.nzu2013.cz