AKTUALITY

Novela zákona o investičních pobídkách odstartovala příliv investičních záměrů

Od ledna do 11. července loňského roku 7 a od 12. července do konce loňského roku dalších 41. Tolik žádostí o čerpání investičních pobídek v roce 2012 přijala agentura CzechInvest. Ve srovnání s rokem 2011 to je o 5 investičních záměrů více, a s rokem 2010 dokonce o 27 více. Zlomovým okamžikem se stala novela zákona o investičních pobídkách, která je účinná právě od 12. července 2012 a na kterou si počkaly například firmy ŠKODA Auto a.s., Saar Gummi Czech s.r.o, TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. nebo Jotun Powder Coatings (CZ) a.s.

 

„Ukazuje se, že novela zákona o investičních pobídkách byl krok správným směrem a že je Česká republika konkurenceschopná,“ říkáministr průmyslu a obchodu Martin Kuba. „Přijaté investiční záměry z loňského roku představují 20 miliard korun a téměř 5,5 tisíce nových pracovních míst, a to z velké části v regionech s vysokou nezaměstnaností, například v Ústeckém, Moravskoslezském či Olomouckém kraji,“ dodává.

„V 39 případech se jednalo o expanze stávajících firem, ostatní jsou investoři, kteří investují v České republice poprvé nebo zde založili další, úplně nový podnik. Tento trend ukazuje, že se nám daří lákat investice s dlouhodobým potenciálem. Investoři se v České republice usadí a pak zde své podnikání i rozvíjí, a to nejen v oblasti výroby, ale také výzkumu a vývoje,“ dodává ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Ministerstva průmyslu a obchodu Petr Očkokterý je zároveň pověřený řízením agentury CzechInvest.

Nejvíce investičních záměrů podaných v roce 2012 spadá do sektoru automobilového průmyslu (19), plastikářského a gumárenského sektoru (7) a do strojírenství a kovodělného průmyslu (6). Zpravidla se jedná o projekty výrobní, dva investoři v České republice plánují vybudovat technologická centra a dva centra sdílených služeb. Nejvíce investičních projektů v případě schválení zamíří do Ústeckého kraje (9), Moravskoslezského kraje (7), Středočeského kraje (7) a Olomouckého kraje (5).

Aktuálně agentura CzechInvest jedná s dalšími pěti investory, kteří uvažují o předložení investičního záměru během prvních dvou měsíců roku 2013.

Co se změnilo

Investor z oblasti zpracovatelského průmyslu, strategických služeb a technologických center, nově příchozí i stávající, může získat slevu na dani z příjmů po dobu 10 let místo 5 let. Beze změny zůstala možnost čerpat hmotnou podporu na vytváření pracovních míst, školení a rekvalifikaci a investiční pobídka ve formě převodu pozemků a související infrastruktury za zvýhodněnou cenu.

Úplnou novinkou je zavedení institutu strategické investiční akce. To znamená, že kromě standardních investičních pobídek mohou takto označené projekty získat hmotnou podporu na kapitálovou investici až do výše 5 % nákladů. Tato podpora se týká zpracovatelského průmyslu a technologických center.
O podpoře jednotlivých projektů, které splní podmínky, rozhoduje Vláda České republiky.

Investiční záměry – meziroční srovnání

Investiční pobídky v České republice výhradně zprostředkovává agentura CzechInvest.
Zdroj a více na http://www.czechinvest.org/investicni-pobidky-nove.