AKTUALITY

Pozvánka na veřejné projednání budoucí podoby Komunitního centra Vltavotýnska.

Dobrý den,
srdečně Vás zveme na veřejné projednání budoucí podoby a fungování Komunitní centra sounáležitosti pro oblast Vltavotýnska. Komunitní centrum je koncipováno bez poskytování sociálních služeb dle zákona.

S pozdravem
Ing. Miroslav Jiříček, předseda SMO Vltava

Místo a část projednání:
Středa 12.10.2016 od 14 hodin v prostorách Regionálního projektového centra, Jiráskova 84, Týn nad Vltavou

Definice KC:
Komunitní centra jsou veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit s cílem zlepšit sociální situaci jednotlivců a komunity jako celku. Komunitní centrum poskytuje kombinaci komunitních a veřejných služeb, minimálního základního sociálního poradenství, popřípadě sociální služby v ambulantní a terénní formě se zaměřením na řešení nepříznivé sociální situace a sociálního začleňování. V době udržitelnosti projektu má žadatel povinnost zajistit minimálně jednoho pracovníka se vzděláním podle zákona o sociálních službách, který bude působit v rámci komunitního centra. Komunitní centrum může také poskytovat sociální službu podle zákona č. 108/2006 Sb., zaměřenou na členy komunity v nepříznivé sociální situaci, ohrožené sociálním vyloučením. Poskytování registrované služby je však na rozdíl od povinnosti zajistit minimálně jednoho sociálního pracovníka se vzděláním podle zákona o sociálních službách volitelné. Komunitní centrum slouží k provozování aktivit, které vedou k setkávání obyvatel komunity (lokality). Komunitní centrum realizuje volnočasové aktivity, kulturní a zájmové akce, které vyplývají z tradic a zvyků komunity či krajové oblasti a jsou přístupné všem obyvatelům lokality. Členové komunity se aktivně účastní fungování komunitního centra a rozhodování o jeho podobě formou veřejného projednávání o náplni provozu a vyhodnocování funkčnosti komunitního centra.