AKTUALITY

Probíhá doplnění Rozvojové strategie Vltavotýnska 2014 - 2020 (SCLLD)

ikona článku

V rámci 1. průběžné výzvy k předkládání žádostí o podporu strategií Komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) podala MAS Vltava, z.s. dne 31. března 2016 ke schválení Rozvojovou strategii Vltavotýnska 2014 - 2020. Aktuálně probíhá doplnění této strategie na základě protokolu z hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti. Pokud MAS úspěšně zapracuje veškeré požadavky ze strany ministerstva pro místní rozvoj na úpravy a doplnění strategie (termín je stanoven do 7.září 2016) postoupí žádost k tzv. věcnému hodnocení.