AKTUALITY

Projekt spolupráce Metody optimalizace fungování MAS

Projekt spolupráce společně realizovala Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s. (koordinační MAS), Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s., MAS Lužnice, z.s., MAS Lužnicko o.p.s., Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s., Místní akční skupina Střední Povltaví a MAS Vltava, z.s.
V rámci projektu byla vytvořena doporučující metodika zpracovávající problematiku uplatňování principu LEADER (zejména přístupu zdola - nahoru), organizační struktury MAS a procesu výběru projektů (rovný přístup, transparentnost a etický kodex MAS apod.), využití MAS jako platformy pro různé aktivity v oblasti regionálního rozvoje apod. Tato metodika nese název Metody optimalizace fungování MAS. MAS Vltava k této metodice konkrétně zpracovala téma "Uplatňování principů Leader". Kompletní metodiku naleznete v příloze článku.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
metody-optimalizace-fungovani-mas585630196.pdf 3258.6 Kb