AKTUALITY

Rozvojovou strategii Vltavotýnska 2014 - 2020 (SCLLD) čeká zásadní rozhodnutí

ikona článku

Blíží se finální rozhodnutí, které rozhodne o schválení (případně neschválení) Rozvojové strategie Vltavotýnska 2014 - 2020 resp. tzv. strategie Komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD). A tak je na místě shrnout dosavadní průběh náročného schvalovacího procesu. V březnu roku 2016 MAS Vltava dopracovala konečnou verzi zmiňované strategie a po schválení členskou schůzí podala SCLLD v rámci 1. průběžné výzvy k předkládání žádostí o podporu strategií Komunitně vedeného místního rozvoje. Náročný administrativní proces hodnocení strategie s sebou bohužel přinesl nemalé zdržení. Teprve dne 23.8.2016 MAS Vltava obdržela hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti (se zpožděním 59 pracovních dnů). Následně proběhlo doplnění žádosti na základě hodnocení (7.9.2016). 23.9.2016 MAS oficiálně splnila podmínky hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti a postoupila do fáze věcného hodnocení, jehož výsledky MAS obdržela až 3.1.2017. Jednalo se o dílčí posudky řídících orgánů jednotlivých operačních programů (u všech „ano s výhradou“). Následně proběhlo doplnění, které bylo oficiálně podáno 3.3.2017. Poté SCLLD úspěšně prošla 2. kolem hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti (16.3.2017) a postoupila do 2. kola věcného hodnocení, jehož výsledky MAS obdržela 21.4.2017. Jednalo se opět o dílčí posudky řídících orgánů jednotlivých operačních programů: Program rozvoje venkova (PRV) a Operační program Zaměstnanost (OPZ) "ano", Integrovaný regionální operační program (IROP) „ano s výhradou“. Dnes, tj. 19.5.2017, proběhlo ze strany MAS doplnění SCLLD po 2. kole věcného hodnocení. Nyní budeme s napětím očekávat rozhodnutí řídících orgánů.