AKTUALITY

SZIF schválil projekty vybrané MAS Vltava z 5. výzvy.

Státní zemědělský intervenční fond má ke dni 8. července 2011 v NUTS II Jihozápad schváleno 56 Žádostí o dotaci v rámci 12. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova – opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie v celkové výši podpory 20.938.529,- Kč.
Schválené Žádosti o dotaci z opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie NUTS II Jihozápad – 12. kolo
zdroj info: http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd/osa4/1/12