AKTUALITY

V rámci 6.výzvy bylo nakonec podpořeno všech 10 projektů

V úterý 26.6.2012 zasedala v Regionálním projektovém centru v Týně nad Vltavou Výběrová komise MAS Vltava, o.s., která měla na programu hodnocení žádostí v rámci 6.výzvy na předkládání žádostí o podporu projektů z Programu rozvoje venkova, osa IV, Leader. Hodnoceno bylo celkem 10 žádostí. Nakonec uspěly všechny žádosti s tím, že poslední žádosti v pořadí byla částečně ponížena dotace, protože již nezbylo dostatek finančních prostředků, aby mohla být podpořena v plné výši. Největší zájem byl tentokrát o fichi 1 zaměřenou na zemědělce, kde se přihlásilo celkem 5 žadatelů. Seznam vybraných žádostí je uveden v příloze článku.

Ve čtvrtek 28.6. byly žádosti řádně zaregistrovány na Regionálním odboru SZIF v Českých Budějovicích. V průběhu letních měsíců pak bude následovat administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti.

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Seznam vybraných a nevybraných projektů 6.výzva 2012612349715.doc V rámci 6.výzvy bylo nakonec podpořeno všech 10 projektů 68.6 Kb