AKTUALITY

V současnosti probíhá vypořádání připomínek administrativní kontroly SZIF.

V současnosti probíhá vypořádání připomínek administrativní kontroly SZIF u projektů předkládaných v páté výzvě SPL MAS Vltava. Po té bude následovat kontrola přijatelnosti. Dohody o poskytnutí dotace by pak vybraní žadatelé, kteří projdou systémem kontrol SZIF, měli podepisovat s největší pravděpodobností od měsíce června 2011.

MAS Vltava, o.s.