AKTUALITY

V Týně nad Vltavou byla otevřena nejdelší naučná stezka v ČR

V úterý 8. května byla v Týně nad Vltavou slavnostně otevřena Stezka na Onen Svět. Trasa vede po stávající turistické stezce z Týna nad Vltavou údolím řeky Lužnice přes Bechyni až ke Stádleckému mostu, kde se odklání směrem na Milevsko a končí u rozhledny na Onom Světě poblíž obce Kovářov. Se svými šestašedesáti kilometry se pravděpodobně jedná o nejdelší naučnou stezkou v celé republice!

S nápadem na propojení tří jihočeských mikroregionů naučnou stezkou přišla v roce 2008 místní akční skupina MAS Vltava, o.s., které se ve spolupráci s MAS Lužnice, o.s. a MAS Střední Povltaví, o.s. podařilo získat finanční prostředky z evropského dotačního Programu rozvoje venkova. Celkové náklady na opravu a vybavení stezky se vyšplhaly na 2 836 000 korun.

Stezka byla v následujících letech opravena a vybavena 31 novými stanovišti s jedenadvaceti naučnými tabulemi, dvěma propagačními poutači, šestadvaceti odpočívadly a osmnácti interaktivními mobiliáři ze dřeva. V rámci projektu byla rovněž opravena visutá lávka nad řekou Lužnicí proti ústí Židovy strouhy. Úpravy stezky rovněž motivovaly skupinu dobrovolníků z Bechyně, kteří opravili dřevěný most přes říčku Smutnou.

Naučná stezka informuje návštěvníky nejen o místních historických, kulturních či přírodovědných zajímavostech, ale nabízí i několik tajuplných historek a pověstí. Vždyť také začíná na bývalém městském popravišti a končí na Onom Světě.   

Netradiční otevření stezky provázelo příjemné počasí a velká účast

Slavnostní otevření naučné stezky se uskutečnilo v úterý 8. května od 8:00 ráno u Sportovní haly v Týně nad Vltavou při příležitosti 35. ročníku turistického pochodu Vorařská padesátka. Po úvodních proslovech a představení celého projektu následoval slavnostní akt otevření stezky. Tradiční stříhání pásky bylo nahrazeno svazováním tří různých provázků, což symbolizovalo propojení tří mikroreginonů naučnou stezkou. Role „spojovatelů“ se ujal starosta Týna nad Vltavou Milan Šnorek a náměstek hejtmana Jihočeského kraje František Štangl, který převzal nad slavnostním otevřením záštitu.
 

Poté se již natěšení účastníci pochodu, kterých se sešlo na 500, mohli vydat na trasu. Akci přálo i počasí, příjemný jarní slunný den. Pořadatelé také zajistili autobus, který rozvezl zájemce po jednotlivých úsecích stezky. Ti nejzdatnější se dokonce vydali až na rozhlednu Onen Svět u obce Kovářov a odtud se po stezce celodenní túrou vraceli zpět do Týna nad Vltavou! Nechyběl ani doprovodný program. Všem účastníkům zpříjemnili dopoledne bluegrassové kapely Wyrton, Klídek a Luňáčci.

Více o stezce na www.stezkanaonensvet.cz

 

 

 


 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
nechyběl doprovodní kulturní program.JPG V Týně nad Vltavou byla otevřena nejdelší naučná stezka v ČR 187.8 Kb
o propagační materiály byl zájem.JPG V Týně nad Vltavou byla otevřena nejdelší naučná stezka v ČR 228.3 Kb
počasí nám přálo, přišlo více než 500 lidí.JPG V Týně nad Vltavou byla otevřena nejdelší naučná stezka v ČR 303.1 Kb
slavnostní akt otevření stezky.JPG V Týně nad Vltavou byla otevřena nejdelší naučná stezka v ČR 216.1 Kb