AKTUALITY

Výběrová komise zasedne již za dva týdny

8.výzva na předkládání žádostí o podporu projektů z Programu rozvoje venkova, osa IV, Leader, se pomalu chýlí ke konci. Zítra, tj. 10.5., je poslední možnost na předložení žádostí! Následovat bude administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti. Výběr projektů proběhne 23.5.2013 od 16h na zasedání Výběrové komise MAS Vltava, o.s., která projekty ohodnotí dle předem stanovených kritérií. Rok 2013 je posledním rokem realizace "Strategického plánu Leader MAS Vltava, o.s. na období 2007 - 2013".