AKTUALITY

Vyhlášení II. výzev k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK - prioritní osa 1 - 2. GG

ikona článku

Jihočeský kraj vyhlašuje v rámci 2. GG ve dnech 19. 11. 2012 - 7. 1. 2013 2. kolo výzev k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro oblasti podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání; 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávácími potřebami a 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení.

Podrobnější informace lze najít v sekci Výzvy k předkládání žádostí. V rámci těchto výzev již není stanovena povinná udržitelnost projektu. V těchto oblastech podpory jde zřejmě o poslední výzvy.

zdroj informací: http://opvk.kraj-jihocesky.cz/index.php?p=p_562