AKTUALITY

Zasedání Valného shromáždění členů MAS Vltava, o.s. čeká mj. schvalování nových stanov

Valné shromáždění členů MAS Vltava, o.s. se koná v úterý 10.března 2015 v 16:30 ve Špejchar klubu v Čihovicích. Vzhledem k povinnostem vyplývajícím z nového občanského zákoníku a vzhledem k podmínkám, které musí MAS nově splňovat kvůli tzv. standardizaci MAS, dochází po 11 letech ke změně stanov sdružení, která s sebou přinese i změnu názvu - nově MAS Vltava, z.s. (zapsaný spolek).