Aktuálně z CR, kultury, sportu, NNO

Dotační program JčK pro poskytování příspěvků na přehlídky a soutěže v roce 2013

ikona článku

Dotační program podpory přehlídek a soutěží 2013 je zaměřen na projekty soutěží skupiny „A“, „B“, „C“, které vyhlašuje MŠMT pro příslušný školní rok včetně nezařazených v těchto seznamech, které se zaměřují na práci s mládeží v kulturních oblastech (loutkové divadlo, filmová tvorba, dětské, scénické divadlo, scénický tanec, divadlo dospělých apod.) nevyjímaje kulturní přehlídky dospělých. Finanční podpora může činit maximálně 70 % celkových nákladů projektu.

Více informací: Regionální projektové centrum MAS Vltava, Jiráskova 84, Týn nad Vltavou nebo na http://www.kraj-jihocesky.cz/index.php?par[id_v]=1110&par[lang]=CS