Aktuálně z CR, kultury, sportu, NNO

Dotační program JčK pro poskytování příspěvků v oblasti kultury v roce 2013

ikona článku

Dotační program v oblasti kultury 2013 má účinným a motivujícím způsobem pomoci realizovat formou neinvestičních prostředků projekty, které vedou k rozvoji v oblasti živé kultury, hudby, tance, publikační činnosti, divadla, folklóru, filmu, fotografie, řemeslné a výtvarné dílny a ostatních souvisejících témat.Důraz bude kladen především na projekty, které přispějí k rozšíření a zkvalitnění kulturní nabídky v jihočeském regionu, udržení tradic a propagaci Jihočeského kraje. Součástí těchto podpor je i mapování zájmů o jednotlivé kategorie kultury a podporu v jednotlivých oblastech v rámci Jihočeského kraje. Finanční podpora může činit maximálně 70 % celkových nákladů projektu.

Více informací: REGIONÁLNÍ PROJEKTOVÉ CENTRUM MAS VLTAVA nebo http://www.kraj-jihocesky.cz/index.php?par[id_v]=1110&par[lang]=CS