Aktuálně z CR, kultury, sportu, NNO

Ministr zemědělství Ivan Fuksa v Monínci ocenil činnost místních akčních skupin

Místní akční skupiny vytvářejí takzvaný Strategický plán LEADER, což je všestranný plán rozvoje území, kde tyto skupiny působí. V ČR se metoda LEADER velmi osvědčila, mimo jiné díky zapojování veřejnosti do přípravy a realizace jednotlivých projektů. „I proto bych byl rád, kdybychom v příštím programovacím období zajistili pokrytí celého území Česka místními akčními skupinami. Pokud se to povede, rádi budeme všechny peníze pro obce rozdělovat metodou LEADER,“ uvedl ministr Fuksa.

Zdroj a více informací: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2007/aktuality/ministr-zemedelstvi-ivan-fuksa-v-moninci.html