Aktuálně z CR, kultury, sportu, NNO

Pocta sv. Anežce Přemyslovně - Sedm týdnů se svatou Anežkou

ikona článku

Letos budeme společně slavit 25. výročí svatořečení sv. Anežky České. Chceme poděkovat za tento veliký dar. Hebrejské slovo todah znamená „děkuji“, ale zároveň vyjadřuje mnohem víc – vděčnost, radost, upřímné poděkování, velebení a vyprávění o velikých Božích skutcích. Zdaleka nejde o pouhé výročí, vzpomínku. Svatá Anežka Česká se za nás stále přimlouvá, neustále nás inspiruje a povzbuzuje ke konání skutků křesťanské lásky. Chceme ji lépe poznat, více přijmout, její ochraně svěřit pro nás důležitá díla. Určitě není náhodou, že zrovna letos nás čeká v Týně nad Vltavou generální oprava kostela. Budeme usilovat nejen o to, abychom opravili kostel, ale také se budeme snažit o to, abychom shromáždili rozptýlené, spojili rozdělené a všem hlásali radostnou zvěst. Věřím, že brzo ještě více poznáme a pocítíme mocnou přímluvu sv. Anežky České a na konci tohoto roku společně poděkujeme Bohu za Jeho veliké skutky.
P. Marek Donnerstag

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
7 týdnů s Anežkou leták.pdf Pocta sv. Anežce Přemyslovně - Sedm týdnů se svatou Anežkou 3080.7 Kb