Aktuálně z CR, kultury, sportu, NNO

Venkovský cestovní ruch na Vltavotýnsku

Spolek pro rozvoj regionu realizoval od září 2010 do března 2011 projekt s názvem „Odborné semináře o venkovském cestovním ruchu" zaměřený na vzdělávání fyzických
i právnických osob působících v cestovním ruchu. Hlavním cílem projektu bylo zvýšení kvalifikace a dovedností osob pracujících nebo zabývajících se cestovním ruchem na venkově.

 

Účastníci se mohli dozvědět novinky v pořádání akcí a událostí v cestovním ruchu, v přípravě informačních a propagačních materiálů nebo v tvorbě webových stránek pro cestovní ruch. Součástí přednášek byl i management kulturního cestovního ruchu, propagace destinace z pohledu veřejné správy, příklady realizovaných projektů týkající se venkovského cestovního ruchu a spolupráce veřejné správy a privátního sektoru v této oblasti. Nakonec si jeden z fungujících příkladů měli možnost prohlédnout na vlastní oči, a to Zámecký resort Bechyně.

Semináře navštívilo celkem 114 osob z jihočeského kraje zainteresovaných v cestovním ruchu. Každý účastník obdržel vzdělávací materiály a osvědčení o absolvování jednotlivých seminářů. Celá tato akce byla podpořena z Programu rozvoje venkova, semináře pro účastníky tedy byly zcela zdarma.

Díky těmto setkáním byla založena a otevřena kancelář destinačního managementu IN REGIO, o.p.s., tj kancelář pro příliv turistů do mikroregionu Vltavotýnska, kde připravujeme turistické balíčky ve spolupráci s veřejnou správou a podnikateli v cestovním ruchu.

 

Hana Chovančíková


 

          
  

   
                             

                                                                                         

              Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí