Podpořené projekty - CR, kultura, sport, NNO
Jihočeské zemědělské muzeum – odkaz venkova budoucím generacím ikona článku

MAS VLTAVA, o.s. se stala partnerem projektu „Jihočeské zemědělské muzeum – odkaz venkova budoucím generacím“ financovaného z operačního programu ROP NUTS II Jihozápad.

Město Týn nad Vltavou upravilo veřjné prostranství u náměstí pro konání jarmarků.

Město Týn nad Vltavou upravilo veřjné prostranství u náměstí pro konání jarmarků.V zadní části radnice (z druhé strany náměstí) se nacházel nevyužitý areál o rozloze cca 900 m2. Tento areál je z jedné strany obklopen radnicí, v jejíž spodní části je vstup do městské galerie a dále jej obklopují další budovy, z níž za zmínku stojí hudební škola.

Za kulturním vyžitím do zrekonstruovaného domu v Doubravě.

Kulturní dům v Doubravě byl již delší dobu v nevyhovujícím stavu. Proto v rámci projektu došlo k výměně stávajících nevyhovujících oken a dveří za nová okna a dveře stejných rozměrů s lepšími tepelně-izolačními vlastnostmi. Navíc byla pořízena kamna na dřevo, která usnadní a urychlí vytopení kulturního domu. V projektu bylo počítáno i s drobnými opravami fasády. Rozpadlá a vegetací prorostlá dlažba byla vytrhána a nahrazena novou betonovou dlažbou, na kterou bylo umístěno nové venkovní posezení čítající 3 dřevěné stoly a 6 dřevěných lavic. V levé části před kulturním domem pak došlo k výsadbě zeleně, konkrétně keřů. Projekt byl podpořen MAS (místní akční skupinou) Vltava va 2. výzvě Strategického plánu Leader.

V Čihovicích byl otevřen Sportovně kulturní park.

V Čihovicích byl otevřen Sportovně kulturní park.V místě bývalého rybníka vznikl za přispění občanského sdružení Pomoc sportovně kulturní areál. Na jeho přípravě se podíleli i partneři - Gymnázium Týn nad Vltavou a Domov sv. Anežky a město Týn nad Vltavou.

Domov sv. Anežky vytvořil v Čihovicích příjemné místo k setkávání.

Domov sv. Anežky vytvořil v Čihovicích příjemné místo k setkávání.Domov sv. Anežky upravil a přizpůsobil v rámci projektu „Zahrada na půl cesty" otevřený předvstupní prostor před Domovem. Tento předvstupní prostor, zahrada, byla řešena tak, aby splňovala technické, estetické a provozní podmínky pro naplnění své role - místo setkávání, aktivit, odpočinku, kontaktu a komunikace.