Vlastní projekty - CR, kultura, sport, NNO
Stezka z Týna na Onen Svět


Hlavním předmětem projektu Spolupráce je účast tří Místních akčních skupin (MAS Vltava, MAS Střední Povltaví, MAS Lužnice) na realizaci společně vybraného projektu, který umožní vzájemné propojení mezi mikroregiony prostřednictvím naučné stezky. Na stávající turistické stezce vedoucí z Týna nad Vltavou, přes Bechyni, přes Milevsko až na Onen Svět je na vytipovaných lesních úsecích instalován mobiliář zvyšující atraktivitu, bezpečnost a rekreační funkce stezky.

Katalog turistický produktů Vltavotýnska a okolí, propagační banner mikroregionu Vltavotýnsko

Katalog turistický produktů Vltavotýnska a okolí, propagační banner mikroregionu VltavotýnskoMAS VLTAVA, o.s. letos vydala aktualizaci brožury „Katalog turistických produktů Vltavotýnska a okolí". Brožurka obsahuje vltavotýnskou historii, celoroční nabídku turistických zajímavostí, turistických produktů, programů a aktivit s lokačním označením GPS. MAS Vltava, o.s. tuto publikaci připravovala od května do října 2010 ve spolupráci s místním Informačním centrem, s pomocí dalších občanů, podnikatelů a zájmových organizací Vltavotýnska. Kromě brožury, která je k dispozici v místním vltavotýnském Informačním centru, existuje také elektronická podoba katalogu a propagačního banneru mikroregionu Vltavotýnsko.