Aktuálně z infrastruktury a životního prostředí
Připravujete žádost o dotaci v NZÚ a máte nejasnosti? Ptejte se.

Pokud se chystáte podat žádost o podporu a máte nejasnosti v tom, jak při podání žádosti postupovat a jaké dokumenty je potřeba předložit, jsme připraveni vám poskytnout odbornou pomoc.

Kalkulačka na webu NZÚ byla trefou do černého

Potenciální žadatelé v programu Nová zelená úsporám získali minulý týden cenného pomocníka. Je jím kalkulačka, která nabízí možnosti výpočtu, kolik energie je možné ušetřit na konkrétním způsobu vytápění a typu bydlení, jakými opatřeními toho dosáhnete a hlavně, přibližně kolik peněz na taková opatření můžete z programu získat.

Ministr schválil žádosti zařazené v zásobnících projektů OPŽP

Ministr životního prostředí Richard Brabec podepsal dne 19. 8. 2014 rozhodnutí o udělení dotace z Operačního programu Životní prostředí projektům zařazených v tzv. zásobnících projektů, u nichž jejich žadatelé předložili závazný harmonogramu dokládající dokončení realizace v roce 2014. Schváleno bylo 8 žádostí z L. výzvy (PO 6), 4 žádosti z LVIII. výzvy (PO 6) a 76 žádostí z LX. výzvy (PO 3).

VYHLÁŠENÍ VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ VÝZKUMNÝCH INFRASTRUKTUR ikona článku

V rámci aktivity na podporu projektů velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální výzkum a inovace vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ke dni 23. 6. 2014 výzvu k podávání návrhů výzkumných infrastruktur za účelem jejich komplexního zhodnocení.

MINISTERSTVO VYHLÁSILO DRUHOU VÝZVU NA OBNOVU MAJETKU PO LOŇSKÝCH POVODNÍCH ikona článku

Rozhodnutím ministryně pro místní rozvoj Věry Jourové byl vydán dodatek k zásadám podprogramu Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2013 a schválena výzva k předkládání žádostí. Dotace je určena na rekonstrukci nebo opravu majetku obcí a krajů poškozeného živelní pohromou v roce 2013, tentokrát včetně obnovy komunikací a mostů.

Seminář k problematice podávání hlášení o evidenci odpadů a zařízení k nakládání s odpady

V rámci metodické pomoci pořádá Krajský úřad - Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví ve spolupráci s českou informační agenturou životního prostředí CENIA seminář k problematice podávání hlášení o evidenci odpadů a zařízení k nakládání s odpady za rok 2011 prostřednictvím informačního systému ISPOP.

Výzva jihočeských starostů


Výzva jihočeských starostů

My starostové 5 měst a obcí z bezprostředního okolí elektrárny Temelín vyzýváme vládu, aby řešila podfinancování infrastrukturních a dopravních staveb v jižních Čechách a oprávněné požadavky obcí v blízkém okolí elektrárny.
Stejně jako Jihočeský kraj podporujeme dostavbu JETE. Chápeme, že po roce 2022, kdy začne České republice docházet uhlí, půjde o zásadní zdroj, velmi významný pro energetickou soběstačnost a bezpečnost celé České republiky. Jsme však nuceni konstatovat, že tomuto významu neodpovídá financování dopravních staveb, infrastruktury a přenesených činností státní správy v našem regionu.
Stavby bezprostředně související s projektem řeší spol. ČEZ, a.s. částkou cca 3 mld. Kč. Jako starostové však silně vnímáme fakt, že dopravním stavbám a dalším projektům bezprostředně nesouvisejícím s dostavbou elektrárny Temelín, není ze strany státní správy věnována dostatečná priorita. Fakt, že region, který bude hrát hlavní roli v zajištění energetické bezpečnosti země, nemá dosud kvalitní silniční a železniční spojení s hlavním městem a zbytkem země, považujeme doslova za skandální.

Příprava Programu rozvoje Jihočeského kraje 2014 – 2020

Po nedávném schválení Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, které jsou základním nástrojem územního plánování kraje, se naplno rozběhly práce na přípravě dalšího významného materiálu - Programu rozvoje Jihočeského kraje na období 2014 - 2020. Nový rozvojový program by měl být dokončen ještě před krajskými volbami na podzim roku 2012.

Brusel zamítl 10 miliard na české čističky, voda podraží až o třetinu

Česko zaplatí bolestivou daň za způsob, jakým v minulosti umožnilo některým velkým nadnárodním řetězcům bezrizikové podnikání s tuzemskými vodovody a kanalizacemi bez průhledné veřejné soutěže. Evropská komise totiž Česku definitivně odmítla proplatit zhruba 10 miliard korun na lepší kvalitu odpadních vod.
Zdroj: http://ekonomika.idnes.cz/brusel-zamitl-10-miliard-na-ceske-cisticky-voda-podrazi-az-o-tretinu-1db-/ekonomika.aspx?c=A111018_195833_ekonomika_brm

Slavnostní ocenění jihočeské Vesnice roku 2011

V jihočeské Vesnici roku 2011 - Dražíči - se dnes slaví a slavnostně předávají ocenění obcím, které v letošním ročníku soutěže uspěly. Do 17. ročníku soutěže se v Jihočeském kraji přihlásilo rekordních 33 obcí. Kromě Zlaté stuhy pro absolutního vítěze, bojovaly ještě o zelenou stuhu za péči o zeleň v obci, modrou stuhu za společenský život, bílou stuhu za činnost mládeže a oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského subjektu. Hodnotící komise uděluje také diplom za vzorné vedení obecní knihovny, obecní kroniky a za péči o kulturní dědictví. Speciální kategorií cen je cena hejtmana Jihočeského kraje. Ten letos vyhlásil tři kategorie - realizace úspěšného kulturně společenského záměru, realizace úspěšného projektu v oblasti práce s dětmi a mládeží a realizace projektu/záměru v kategorii zelená obec. Tyto tři ocenění byly až do dnešního vyhlašování tajemstvím.

Projekt Stezka na Onen Svět úspěšně dokončen

Projekt Stezka na Onen Svět úspěšně dokončenV červenci 2011 byla završena téměř tříletá práce MAS Vltava, o.s. na projektu Stezka na Onen Svět. Podařilo se totiž úspěšně dokončit i druhou fázi realizace, která probíhala na stanovištích umístěných mimo lesní pozemky. Bližší informace o stezce naleznete na webových stránkách: www.stezkanaonensvet.cz .

Projekt internetizace knihoven ohrožen – MV ČR hodlá projekt ukončit

Projekt internetizace knihoven ohrožen – MV ČR hodlá projekt ukončitMinisterstvo vnitra ČR rozhodlo ke dni 31.7.2011 okamžitě a bez náhrady ukončit projekt „PIK", který vznikl na půdě Ministerstva informatiky ČR a následně byl převeden do kompetence MV ČR. Tímto krokem hodlá MV ČR ročně ušetřit přibližně 100 mil.
Jedná se o projekt, který významnou měrou podpořil a nadále podporuje poskytování veřejných informačních služeb prostřednictvím již existující sítě veřejných knihoven a tzv. míst s veřejným přístupem k internetu.

Podpory v oblasti bydlení financované Ministerstvem pro místní rozvoj v roce 2011

S účinností ke dni 30.11. 2010 vyhlásil ministr pro místní rozvoj podprogramy na rok 2011, v rámci kterých budou poskytovány dotace na podporu regenerace panelových sídlišť, podporu výstavby technické infrastruktury, podporu výstavby podporovaných bytů a podporu oprav domovních olověných rozvodů. Lhůta pro doručení žádostí o dotaci začíná běžet 20. prosince 2010 a končí dnem 28. února 2011.

Dostavba Temelína přinese na jih Čech 1,6 miliardy korun do rozvoje dopravní infrastruktury

Zdroj: www.kraj-jihocesky.cz
Společnost ČEZ vybuduje v Jihočeském kraji v souvislosti se záměrem dostavby elektrárny Temelín jedenáct nových obchvatů a provede řadu dalších místních opatření na komunikacích II. a III. tříd v jihočeských obcích. Do realizace těchto plánů ČEZ investuje zhruba 1,6 miliardy korun. Cílem je výrazně zklidnit dopravu tak, aby pohyb obyvatel v obcích, kolem kterých povedou dopravní trasy materiálu a osob na elektrárnu Temelín, byl bezpečnější. Investici společnost ČEZ připravovala ve spolupráci s Jihočeským krajem téměř dva roky.