Aktuálně z infrastruktury a životního prostředí

Dostavba Temelína přinese na jih Čech 1,6 miliardy korun do rozvoje dopravní infrastruktury

Zdroj: www.kraj-jihocesky.cz
Společnost ČEZ vybuduje v Jihočeském kraji v souvislosti se záměrem dostavby elektrárny Temelín jedenáct nových obchvatů a provede řadu dalších místních opatření na komunikacích II. a III. tříd v jihočeských obcích. Do realizace těchto plánů ČEZ investuje zhruba 1,6 miliardy korun. Cílem je výrazně zklidnit dopravu tak, aby pohyb obyvatel v obcích, kolem kterých povedou dopravní trasy materiálu a osob na elektrárnu Temelín, byl bezpečnější. Investici společnost ČEZ připravovala ve spolupráci s Jihočeským krajem téměř dva roky.

 

Před zahájením tak velké stavby, kterou nové bloky v Temelíně jsou, je potřeba připravit i dopravní infrastrukturu. Před vlastní stavbou jsou tak realizovány obchvaty, místní opatření v obcích či výstavba ubytovacích kapacit. Stavba nových bloků trvá pouze několik let. Nové obchvaty a další úpravy na komunikacích naopak dlouhodobě zlepší kvalitu života obyvatel v okolí elektrárny. Navíc tato investice 1,6 miliardy bude znamenat i významnou příležitost pro místní stavební firmy a pracovní uplatnění pro obyvatele jižních Čech," představil perspektivu připravovaných investic Antonín Ješátko, zástupce ředitele JE Temelín.

Po dohodě s vedením Jihočeského kraje bude společnost ČEZ investice do silnic realizovat v průběhu několika let. „Nejdříve budeme realizovat opatření místního významu, například výstavbu nových chodníků či doplnění přechodů pro chodce se světelnou signalizací. Nejdále v přípravě jsme v Týně nad Vltavou, kde město čeká na pravomocné stavební povolení k výstavbě druhé výjezdové komunikace ze sídliště Hlinecká. Příprava stavby obchvatů je mnohem náročnější. Nejprve je potřeba zpracovat projektovou dokumentaci, zajistit pozemky a získat povolení ke stavbě. Termín zahájení výstavby obchvatů tak závisí na délce této přípravy," doplnil Ješátko.

Jihočeský kraj vnímá Jadernou elektrárnu Temelín jako významného partnera. „Díky této dohodě a Rámcové smlouvě z dubna roku 2009 získal kraj finance, které významně přispějí k jeho rozvoji. I v době ekonomické krize a úsporných opatření si tak díky spolupráci se společností ČEZ můžeme dovolit rozsáhlé investice do rozvoje infrastruktury regionu," vysvětlil hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola.

Do návrhů opatření ke zklidnění dopravy byli zapojeni odborníci na silniční dopravu. Připravovaná místní opatření byla konzultována s vedením okolních obcí. Všechna opatření vycházela ze zmapování zdrojů stavebního materiálu, jejich množství i lokalit pro ubytování výstavbových pracovníků. Na základě těchto údajů byly vytipovány hlavní příjezdové směry k elektrárně. Následně byly určeny úseky komunikací, u kterých dojde k nárůstu objemu dopravy. Současně byla zhodnocena i dopravní situace v příslušných obcích. „Při rozhodování o realizaci jednotlivých opatřeních byla posuzována poloha v silniční síti kraje, intenzita dopravy, bezpečnost provozu či vlivy na životní prostředí. Prováděné analýzy zohledňovaly plány Jihočeského kraje plynoucí ze Zásad územního rozvoje kraje. Výsledné řešení pomůže zvýšit bezpečnost provozu v okolí elektrárny při stavbě nových bloků a současně sníží dopady na obyvatele obcí spojené s vyšší intenzitou dopravy během výstavby," vysvětlil Petr Závodský, ředitel útvaru Výstavba jaderných elektráren ČEZ.

Obchvaty v délkách od jednoho do pěti kilometrů povedou kolem obcí Žimutice, Bečice, Bzí, Dolní Bukovsko, Temelín, Tálín, Paseky, Albrechtice nad Vltavou, Slapy, Malšice a Bechyňská Smoleč. Tyto obce leží podél dvou hlavních přepravních tras, se kterými společnost ČEZ počítá při návozu materiálu na elektrárnu. „Jedna hlavní trasa povede do elektrárny Temelín od Tábora ve směru na České Budějovice s odbočkou na Dolní Bukovsko a dále přes Týn nad Vltavou. Pro druhý směr chceme využít silnice od Písku přes Paseky, Tálín a Albrechtice. Právě na těchto dvou hlavních trasách chceme odlehčit dopravu realizací plánovaných obchvatů," dodal Závodský.

„Celkem tak bude nově postaveno asi 40 kilometrů nových silnic. Vedle toho dojde k úpravě stávajících silnic, například na trasách Albrechtice - Všeteč, Všeteč - Temelín, Dolní Bukovsko - Bošilec, případně přeložky silnice II/137 Březnice - podél letiště," upřesnil hejtman Zimola.

Největší úpravy budou provedeny na silnici II/147 JE Temelín - Dolní Bukovsko - Bošilec. Na této trase je příprava nejdále v Týně nad Vltavou, kde byly úpravy projednány již v zastupitelstvu města a předpokládají stavbu dvou novou okružních křižovatek, nové chodníky či protihlukovou stěnu při výjezdu z Týna na Temelín. První realizovanou stavební akcí bude stavba druhé výjezdové komunikace z největšího sídliště Hlinecká. Okolo obcí Bečice, Žimutice, Bzí a Dolní Bukovsko povede nový obchvat. V úseku Dolní Bukovsko - Bošilec dojde k rozšíření komunikace. Mezi jednotlivými obcemi se počítá s opravou povrchu komunikace.

Vedle Týna nad Vltavou budou okružní křižovatky vybudovány v lokalitě „U Bulků" , U Nového dvora a pokud si to vyžádá technické řešení, pak i u některých obchvatů obcí. Světelné křižovatky, nové chodníky či přechody pro chodce jsou uvažovány v obcích Všechlapy, Všeteč, Sudoměřice, Všemyslice.

Dne 8.4.2009 podepsaly společnost ČEZ a Jihočeský kraj Rámcovou smlouvu o spolupráci. Na základě této smlouvy podpoří společnost ČEZ do konce roku 2018 rozvoj Jihočeského kraje částkou 3,7 miliard korun. Finanční prostředky budou směrovány například do opravy komunikací či rozšíření ubytovacích kapacit pro výstavbové a provozní pracovníky, ale i do podpory kulturních a sportovních akcí. V loňském roce podpořila společnost ČEZ na jihu Čech stovky projektů ve výši 110 miliónů korun."