Aktuálně z infrastruktury a životního prostředí

MINISTERSTVO VYHLÁSILO DRUHOU VÝZVU NA OBNOVU MAJETKU PO LOŇSKÝCH POVODNÍCH

ikona článku

Rozhodnutím ministryně pro místní rozvoj Věry Jourové byl vydán dodatek k zásadám podprogramu Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2013 a schválena výzva k předkládání žádostí. Dotace je určena na rekonstrukci nebo opravu majetku obcí a krajů poškozeného živelní pohromou v roce 2013, tentokrát včetně obnovy komunikací a mostů.

„Cílem podprogramu je přispět prostřednictvím dotace k obnově základních funkcí v území obcí a krajů, a tím odstranit nebo omezit možné důsledky živelních pohrom,“ řekla ministryně Jourová.
 
O dotaci mohou žádat obce a kraje postižené živelní pohromou v roce 2013, pokud pro jejich území byl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav podle zákona č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území (dotační titul č. 1).
 
Žádosti je možné podávat od 17. června do 31. července 2014.
 
Podrobné podmínky podprogramu naleznete zde.

Zdroj info: http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/Tiskove-zpravy/2014/Ministerstvo-vyhlasilo-druhou-vyzvu-na-obnovu-maje?utm_source=Newsletter&utm_medium=Email