Aktuálně z infrastruktury a životního prostředí

Ministr schválil žádosti zařazené v zásobnících projektů OPŽP

Ministr životního prostředí Richard Brabec podepsal dne 19. 8. 2014 rozhodnutí o udělení dotace z Operačního programu Životní prostředí projektům zařazených v tzv. zásobnících projektů, u nichž jejich žadatelé předložili závazný harmonogramu dokládající dokončení realizace v roce 2014. Schváleno bylo 8 žádostí z L. výzvy (PO 6), 4 žádosti z LVIII. výzvy (PO 6) a 76 žádostí z LX. výzvy (PO 3).

Lhůta pro předložení všech podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace podle směrnice MŽP pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního programu Životní prostředí včetně spolufinancování ze Státního fondu životního prostředí ČR a státního rozpočtu České republiky - kapitoly 315 (životní prostředí; dále jen „směrnice") je uvedena v podmínkách každé registrace akce, věnujte jim proto zvýšenou pozornost.

U veřejných zakázek projektů z LVIII. výzvy (PO 6) a LX. výzvy (PO 3) platí výjimka ze Závazných pokynů pro žadatele a příjemce v OPŽP, podle níž SFŽP ČR bude výběr dodavatele posuzovat uceleně až po ukončení výběrového řízení a uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

Upozorňujeme žadatele projektů vyjmutých ze zásobníků na povinnost profinancování 100% předpokládané podpory v roce 2014 (u projektů, kde je ukončení realizace stanoveno na takový termín, že již nebude možné projekt profinancovat v r. 2014 ve výši 100 %, bude umožněno uplatnit 90% zálohovou fakturu v souladu s aktuálním zněním Závazných pokynů pro žadatele, kapitolou 8.1, odstavcem s) a 10%  profinancovat v roce 2015).

Seznam schválených projektů ze zásobníku projektů z L, LVIII., LX. výzvy

zdroj info:https://www.sfzp.cz/clanek/193/2365/ministr-schvalil-zadosti-zarazene-v-zasobnicich-projektu-opzp/