Aktuálně z infrastruktury a životního prostředí

Podpory v oblasti bydlení financované Ministerstvem pro místní rozvoj v roce 2011

S účinností ke dni 30.11. 2010 vyhlásil ministr pro místní rozvoj podprogramy na rok 2011, v rámci kterých budou poskytovány dotace na podporu regenerace panelových sídlišť, podporu výstavby technické infrastruktury, podporu výstavby podporovaných bytů a podporu oprav domovních olověných rozvodů. Lhůta pro doručení žádostí o dotaci začíná běžet 20. prosince 2010 a končí dnem 28. února 2011.

  • Podpora regenerace panelových sídlišť , zaměřená na revitalizaci veřejných prostranství v panelových sídlištích s více než 150 byty.
  • Podpora výstavby technické infrastruktury, zaměřená na zainvestování prázdných stavebních pozemků pro následnou výstavbu bytových a rodinných domů.
  • Podpora výstavby podporovaných bytů, zaměřená na výstavbu sociálních nájemních bytů pro osoby, které jsou znevýhodněny v přístupu k bydlení z důvodu svého věku, zdravotního stavu nebo z dalších důvodů, z nichž vyplývají zvláštní potřeby v této oblasti.
  • Podpora oprav domovních olověných rozvodů, zaměřená na výměnu rozvodů v domech s cílem zvýšení kvality pitné vody.

Zdroj článku a podrobnější informace: http://www.mmr.cz/Bytova-politika/Programy-Dotace