Aktuálně z infrastruktury a životního prostředí

Příprava Programu rozvoje Jihočeského kraje 2014 – 2020

Po nedávném schválení Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, které jsou základním nástrojem územního plánování kraje, se naplno rozběhly práce na přípravě dalšího významného materiálu - Programu rozvoje Jihočeského kraje na období 2014 - 2020. Nový rozvojový program by měl být dokončen ještě před krajskými volbami na podzim roku 2012.

Program rozvoje Jihočeského kraje je základním střednědobým rozvojovým dokumentem, který všechny kraje zpracovávají v samostatné působnosti, a to v souladu se zák. č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje a zák. č. 129/2000 Sb., o krajích. Program rozvoje kraje schvaluje ve své samostatné působnosti zastupitelstvo, které rovněž kontroluje jeho následné plnění. Jihočeský kraj realizuje v současnosti Program rozvoje kraje na období 2007-2013. Platnost materiálu koresponduje časově s aktuálním programovacím obdobím EU a tato vzájemná provázanost bude zachována i do dalších let, neboť související materiály evropské, národní i krajské úrovně jsou připravovány, stejně jako nový Program rozvoje Jihočeského kraje, pro období let 2014 - 2020.

 

Příprava nového Programu rozvoje kraje je náročným a dlouhodobým procesem, a proto zahájil Jihočeský kraj ve spolupráci s externím zhotovitelem, poradenskou společností KP projekt s.r.o., přípravu tohoto dokumentu již v letošním srpnu. Na přípravu nového Programu rozvoje Jihočeského kraje bude dohlížet Řídící výbor PRK 2014 - 2020, který byl zvolen vedením Krajského úřadu Jihočeského kraje.
Harmonogram přípravy nového Programu rozvoje Jihočeského kraje předpokládá postupnou tvorbu dokumentu od zpracování vstupních analýz do konce roku 2011 (zejména aktualizace socioekonomického profilu kraje), až po debatu nad obsahem vlastní strategie rozvoje s vyústěním do podoby priorit a konkrétních opatření v druhé polovině roku 2012. „Program rozvoje Jihočeského kraje by měl představovat sdílenou představu většiny obyvatel regionu o jeho budoucím směřování a rozvoji, proto bychom chtěli vyzvat všechny, kdo budou mít chuť a zájem, k debatě při jeho tvorbě," uvádí Ludvík Zíma, vedoucí odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje, který zajišťuje hlavní technickou a koordinační podporu celému procesu tvorby nového Programu rozvoje Jihočeského kraje. Za tímto účelem je na webových stránkách Jihočeského kraje k dispozici pro všechny zájemce již několik měsíců formulář pro vyjádření námitky, námětu, reakce či podnětu s vazbou na přípravu nového programu rozvoje. „Využitím tohoto formuláře chceme zajistit, aby náměty a připomínky měly porovnatelnou strukturu, která bude zpracovatelem uchopitelná a současně zpracovatelná," doplňuje Zíma.

Zdroj: http://www.kraj-jihocesky.cz/index.php?par[id_v]=1&par[lang]=CS&par[akt]=3300