Aktuálně z infrastruktury a životního prostředí

Připravujete žádost o dotaci v NZÚ a máte nejasnosti? Ptejte se.

Pokud se chystáte podat žádost o podporu a máte nejasnosti v tom, jak při podání žádosti postupovat a jaké dokumenty je potřeba předložit, jsme připraveni vám poskytnout odbornou pomoc.

Jsme vám plně k dispozici na našich 14 krajských pracovištích, ať již přijdete jako žadatel, který potřebuje zkompletovat dokumenty potřebné k podání žádosti, nebo jako zpracovatel odborného posudku, který potřebuje konzultaci při přípravě a zpracování projektové dokumentace a energetického posudku.

Využívejte možností konzultací, a to osobních, telefonických nebo prostřednictvím mailu. Konzultace poskytujeme před vlastním podáním žádosti či v jakékoliv fázi její administrace. Jestliže vám například po obdržení výzvy k odstranění nedostatků není úplně zřejmé, jaké nedostatky žádost obsahuje a jak je odstranit, kontaktujte pracovníka, který má vaši žádost na starosti a nejasnosti s ním zkonzultujte. Předejdete tak zbytečným prodlevám při kontrole žádosti. Můžete tak zabránit i možnému zamítnutí žádosti z důvodu jejich nesprávného či neúplného odstranění.

Obracejte se tedy s důvěrou na naše odborně zaškolené pracovníky. Jejich seznam i s kontaktními telefony naleznete na webu. Anebo přijďte na bezplatné semináře pro širokou veřejnost, které budeme pořádat během září ve všech krajských městech. Bližší informace k seminářům zveřejníme v nejbližších dnech na webových stránkách SFŽP ČR v sekci Akce a pozvánky. Navštívit nás můžete také na veletrhu For Arch, který proběhne od 16. do 20. září 2014 na výstavišti v pražských Letňanech. Rovněž na veletrhu budeme každý den v odpoledních hodinách pořádat semináře. Jejich začátky budou v každou celou hodinu od 13 do 17 hodin.

Zdroj info: https://www.sfzp.cz/clanek/193/2374/pripravujete-zadost-o-dotaci-v-nzu-a-mate-nejasnosti-ptejte-se/