Aktuálně z infrastruktury a životního prostředí

Projekt internetizace knihoven ohrožen – MV ČR hodlá projekt ukončit

Projekt internetizace knihoven ohrožen – MV ČR hodlá projekt ukončitMinisterstvo vnitra ČR rozhodlo ke dni 31.7.2011 okamžitě a bez náhrady ukončit projekt „PIK", který vznikl na půdě Ministerstva informatiky ČR a následně byl převeden do kompetence MV ČR. Tímto krokem hodlá MV ČR ročně ušetřit přibližně 100 mil.
Jedná se o projekt, který významnou měrou podpořil a nadále podporuje poskytování veřejných informačních služeb prostřednictvím již existující sítě veřejných knihoven a tzv. míst s veřejným přístupem k internetu.

 

Toto opatření Ministerstva vnitra by znamenalo, že knihovny v menších obcích a městech značně omezí rozsah poskytovaných služeb a v některých případech dojde pravděpodobně i ke zrušení knihoven samotných. Povinnost poskytovat internetové připojení totiž knihovnám ukládá zákon č. 257/2001 Sb. Pokud by k odpojení došlo, knihovny by byly provozovány v rozporu se zákonem.
„Proto žádáme Ministerstvo vnitra ČR o přehodnocení postoje k plánovanému ukončení financování národního projektu PIK ve prospěch zefektivnění vynakládání finančních prostředků na podporu připojení veřejných knihoven k síti internet v režii věcně příslušného ministerstva. V případě, že vláda tento svůj krok nepřehodnotí, se budeme snažit - například formou speciálního grantu - těmto knihovnám a lidem žijícím v malých obcích pomoci, " řekl jihočeský hejtman Jiří Zimola. 
„Jihočeský kraj se v toce 2005 k národnímu projektu PIK připojil vlastním projektem Internetizace knihoven Jihočeského kraje, realizovaným za finanční podpory strukturálních fondů EU, v rámci něhož vybavil více jak 225 knihoven na území Jihočeského kraje novou výpočetní technikou v hodnotě bezmála 12. mil. Kč. S podporou národního projektu PIK se tak knihovnám dostalo nejen zkvalitnění podmínek pro poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb prostřednictvím informačních technologií a dálkového přístupu ale i naplnění jedné ze zákonných podmínek existencí knihovny v národní síti knihoven - totiž - připojení knihovny k síti internet," doplnil radní František Štangl.
V současné době běží připomínkové řízení k návrhu ministerstva vnitra na zrušení PIK k 31. 7. 2011. Pokud zrušení PIK bude vládou schváleno k 1. srpnu 2011, mělo by zůstat bez připojení k internetu celkem 3441 knihoven, z toho 483 knihoven působí v lokalitách, kde není dostupná vhodná infrastruktura. Tyto knihovny jsou připojeny satelitem. Dopady v jednotlivých krajích budou různé, viz počty knihoven připojených v krajích:

 

Jihomoravský 398
Jihočeský 466
Pardubický 180
Královehradecký 206
Vysočina 298
Karlovarský 103
Liberecký 180
Olomoucký 296
Plzeňský 303
Středočeský 268
Moravskoslezský 274
Ústecký 191
Zlínský 200

Zdroj: 
http://www.kraj-jihocesky.cz/index.php?par[id_v]=1&par[lang]=CS&par[akt]=3140