Aktuálně z infrastruktury a životního prostředí

Výzva jihočeských starostů


Výzva jihočeských starostů

My starostové 5 měst a obcí z bezprostředního okolí elektrárny Temelín vyzýváme vládu, aby řešila podfinancování infrastrukturních a dopravních staveb v jižních Čechách a oprávněné požadavky obcí v blízkém okolí elektrárny.
Stejně jako Jihočeský kraj podporujeme dostavbu JETE. Chápeme, že po roce 2022, kdy začne České republice docházet uhlí, půjde o zásadní zdroj, velmi významný pro energetickou soběstačnost a bezpečnost celé České republiky. Jsme však nuceni konstatovat, že tomuto významu neodpovídá financování dopravních staveb, infrastruktury a přenesených činností státní správy v našem regionu.
Stavby bezprostředně související s projektem řeší spol. ČEZ, a.s. částkou cca 3 mld. Kč. Jako starostové však silně vnímáme fakt, že dopravním stavbám a dalším projektům bezprostředně nesouvisejícím s dostavbou elektrárny Temelín, není ze strany státní správy věnována dostatečná priorita. Fakt, že region, který bude hrát hlavní roli v zajištění energetické bezpečnosti země, nemá dosud kvalitní silniční a železniční spojení s hlavním městem a zbytkem země, považujeme doslova za skandální.

 

Starostové pěti měst a obcí v bezprostředním okolí Jaderné elektrárny Temelín

  1. podporují stanovisko vedení Jihočeského kraje a prohlašují, že je legitimním požadavkem Jihočechů s ohledem na záměr dostavby JETE dostavba dálnice D3 a napojení na evropskou dálniční síť
  2. vyzývají Vládu ČR, aby se v souvislosti se záměrem dostavby Temelína zabývala urychlenou výstavbou páteřních komunikací D3, R4 a R3, napojujících Jihočeský kraj na Prahu a Linz a převedením komunikace Č.Budějovice Týn II/105 jako strategicky významné do správy ŘSD ČR

Výzvu projednáme i s obcemi tzv. 13 km ochranného pásma JETE a k podpoře stanoviska jihočeského kraje vyzýváme i ostatní jihočeské starosty.

Zároveň očekáváme, že v následujícím období bude zahájeno přislíbené jednání Vlády ČR (ministerstvo financí) s obcemi v okolí JE.

 

V Týně nad Vltavou dne 7.11.2011

 

Starostové:

Město Týn nad Vltavou - Mgr. Milan Šnorek
Obec Temelín - Petr Macháček
Obec Všemyslice - Hana Bartušková
Obec Dříteň - Josef Kudrle
Obec Olešník - JUDr. Jaroslav Pavlica

Zdroj info: 
http://www.kraj-jihocesky.cz/index.php?par[id_v]=1&par[lang]=CS&par[akt]=3325