O infrastruktuře a životním prostředí v regionu

Opatření 3.1: Studie, analýzy, koncepce

Mikroregion se potýká s nevyřešenými koncepcemi a analýzami v oblasti infrastruktury a životního prostředí. Bez jejich existence hrozí nahodilá řešení dílčích problémů bez ohledu na širší vazby.

 

Aktivita 3.1.1: Vytvoření celkových koncepcí pro infrastrukturu a životní prostředí

  • Studie cestní sítě vkrajině
  • Studie významných krajinotvorných prvků
  • Studie modelových systémů ČOV
  • Analýza zemědělské produkce
  • Studie využití potenciálu nakládání sbiomasou
  • Studie o využití ubytovacích, stravovacích a prodejních služeb
  • Studie systému centrálního sběru odpadu