O infrastruktuře a životním prostředí v regionu

Opatření 3.2: Výstavba, oprava, rekonstrukce infrastruktury

Ke spokojenému životu obyvatel přispívá i zlepšování stavu budov v soukromém nebo obecním vlastnictví. K tomu patří i budování přidružené kvalitní infrastruktury včetně, rozvodných sítí a vyřešení systému odpadních vod.

 

Aktivita 3.2.1: Oprava, rekonstrukce obecních objektů

  • zpracování potřebných projektových dokumentací, studií a posudků
  • investiční a neinvestiční terénní a stavební práce a úpravy

 

Aktivita 3.2.2: Podpora bytové výstavby

  • zpracování potřebných projektových dokumentací, studií a posudků
  • investiční a neinvestiční terénní a stavební práce a úpravy

 

Aktivita 3.2.3: Výstavba, oprava, rekonstrukce rozvodných sítí

  • zpracování potřebných projektových dokumentací, studií a posudků
  • investiční a neinvestiční terénní a stavební práce a úpravy

 

Aktivita 3.2.4: Výstavba, oprava, rekonstrukce kanalizace a čističek odpadních vod

  • zpracování potřebných projektových dokumentací, studií a posudků
  • investiční a neinvestiční terénní a stavební práce a úpravy