O infrastruktuře a životním prostředí v regionu

Opatření 3.3: Výstavba, oprava, rekonstrukce venkovských komunikací

Místní komunikace třetích tříd jsou mnohdy v neutěšeném stavu. Kvalitní a udržované komunikace usnadní pohodlnější cestování v každodenním životě obyvatel.

 

Aktivita 3.3.1: Výstavba, oprava, rekonstrukce venkovských komunikací

  • zpracování potřebných projektových dokumentací, studií a posudků
  • investiční a neinvestiční terénní a stavební práce a úpravy