O infrastruktuře a životním prostředí v regionu

Opatření 3.4: Dopravní obslužnost

Obyvatelé mikroregionu jsou závislí na plynulé místní dopravě v každodenním životě za prací do škol nebo k lékaři. Zvýšením kvality dopravní obslužnosti se docílí zvýšení zájmu obyvatel o veřejnou dopravu, zvýší se územní mobilita obyvatelstva, zlepší se životní prostředí, zvýší se atraktivita mikroregionu pro turisty, návštěvníky i investory, zajistí se dopravní obslužnost v turisticky atraktivních územích a okrajových částech mikroregionu.

 

Aktivita 3.4.1: Podpora veřejné autobusové a železniční dopravy

  • výstavba, obnova zastávek veřejné dopravy
  • zajištění návaznosti dopravních spojů
  • vznik soukromé mikroregionální dopravy