O infrastruktuře a životním prostředí v regionu

Opatření 3.5: Znovuobnovitelné zdroje energie, nakládání s biomasou

Mikroregion se nachází v poměrně stabilním prostředí Jihočeského kraje, s velkou zemědělskou produkcí. Zemědělská výroba se potýká s tlakem na snížení produkce potravin. Zemědělci hledají alternativní možnosti ekonomického příjmu. Jednou z nich je i pěstování energetických plodin, či využití stávající produkce pro energetické účely (fermentace trávy, využití vypěstovaných plodin jako kvalitního paliva).V porovnání s ostatními oblastmi ČR, patří mikroregion spíše k lesnatějším. Dochází zde přímo i ke zpracování dřeva.

 

Aktivita 3.5.1: Budování centra obnovitelných zdrojů energie

  • zpracování potřebných projektových dokumentací, studií a posudků
  • investiční a neinvestiční terénní a stavební práce a úpravy
  • pořádání seminářů a ukázek zpracování a využití obnovitelných zdrojů

 

Aktivita 3.5.2: Využití potenciálu nakládání s biomasou

  • využívání zemědělské nadprodukce
  • pořízení technologií a biotechnologií na využití biomasy¨
  • zavádění vytápění objektů biomasou