O infrastruktuře a životním prostředí v regionu

Opatření 3.6: Přirozená údržba krajiny a přírody

Podporou přirozené údržby krajiny s přihlédnutím na její ráz ponecháme okolí určitý charakteristický vzhled. Koordinovanými zásahy docílíme splynutí obytných částí s okolní krajinou.

 

Aktivita 3.6.1: Péče o veřejnou zeleň, výsadba okrasných dřevin

  • pořízení, výsadba zeleně a okrasných dřevin

 

Aktivita 3.6.2: Údržba veřejné zeleně

  • zajištění údržby

 

Aktivita 3.6.3: Protipovodňové opatření

  • protipovodňová opatření