O infrastruktuře a životním prostředí v regionu

Opatření 3.7. Biodiverzita

Biodiverzita má klíčový význam pro vývoj a zachování životodárných systémů biosféry, je však významně redukována určitými lidskými činnostmi. Různorodost druhů, včetně diverzity jejich genetických informací, společenstev a ekosystémů, je třeba chránit především na územích, kde se přirozeně vyvíjela a zachovala. Tam, kde prostředí neskýtá dočasné nebo trvalé podmínky pro udržení biodiverzity, je třeba chránit a udržovat různorodost rostlin, živočichů, mikroorganizmů a jejich genetických informací v lokalitách a zařízeních ekologicky vhodných. Ty slouží k zachování životaschopných populací pro znovuzavedení a k zachování jejich někdejší přirozená stanoviště.

 

Aktivita 3.7.1: Podpora biodiverzity

  • udržování biodiverzity
  • ochrana rostlin a živočichů