Aktuálně z lidských zdrojů

2013 - Přehled zástupců České republiky v pracovních skupinách a orgánech Evropské unie, OECD, Rady Evropy a dalších institucí v oblastech: Vzdělávání a odborné příprava, Výzkum, vývoj a vysoké školst

Brožura poskytuje souhrn kontaktů na jednotlivé zástupce České republiky ve výše zmíněných pracovních skupinách.

2013 - Přehled zástupců České republiky v pracovních skupinách a orgánech Evropské unie, OECD, Rady Evropy a dalších institucí v oblastech: Vzdělávání a odborné příprava, Výzkum, vývoj a vysoké školství, Mládež, Sport, Profesní kvalifikace

 

zdroj informací: http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/2013-prehled-zastupcu-ceske-republiky-v-pracovnich-skupinach?lang=1&ref=m&source=email