Aktuálně z lidských zdrojů

Akademie středoevropských škol - ACES

Akademie středoevropských škol (Academy of Central European Schools - ACES) vyhlašuje každoročně výzvu k předložení projektů zaměřených na vytvoření sítě spolupracujících škol a podporu mezikulturního dialogu mladých lidí a učitelů v zemích střední Evropy. Program na podporu projektů škol - uzávěrka každoročně 30.4.

 

ACES program sponzoruje rakouská nadace „Die Erste Osterreichische Sparkasse foundation“ a koordinuje Interkulturní centrum ve Vídni ve spolupráci se slovenskou organizací Včelí dům. Program podporují ministerstva školství všech zúčastněných zemí: Albánie, Bosny a Herzegoviny, Bulharska, Černé Hory, České republiky, Chorvatska, Maďarska, Kosova, Makedonie/FYROM, Moldavska, Rumunska, Slovenska, Slovinska a Srbska.

Cílovou skupinou jsou žáci/žákyně ve věku 12 až 17 let. Do realizace projektu se mohou zapojit žáci a učitelé ze zúčastněných zemí.

Téma každého ročníku je vyhlašováno v únoru  a nejzazší termín pro podání žádostí je vždy 30. dubenškolního roku, který předchází  školnímu roku, ve kterém budou projekty realizovány. Organizátoři projektu ACES poskytují pomoc při hledání partnerské školy.  Komunikace v rámci projektu probíhá v angličtině.  Vítězné společné projekty partnerských škol získají grant rakouské nadace.

Podrobné informace lze nalézt na stránkách www.aces.or.at, na nichž jsou zveřejněna pravidla účasti, kritéria výběru a  formuláře žádosti.

Na tomto místě uvádíme jako příklad popisy tří projektů škol, které se účastnily ročníku Akademie ACES 2012; slavnostní zakončení spojené s přehlídkou projektů proběhlo ve slovenském Senci  ve dnech 10.-11.4.2013:

 

Zdroj a více informací: http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/academy-of-central-european-schools-aces?lang=1&ref=m&source=email