Aktuálně z lidských zdrojů

DOTAČNÍ PROGRAM MŠMT NA PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ V JAZYCÍCH NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVY NA ROK 2015

ikona článku

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje dotační Program na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy na rok 2015.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje dotační Program na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy na rok 2015 v souladu s nařízením vlády č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity, ve znění pozdějších předpisů.

Právnické osoby v souladu s § 7 odst. 1 písm. e) a f) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, včetně právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení, které prokazatelně vykonávají činnost ve prospěch příslušníků národnostních menšin. Tuto činnost lze prokázat např. výroční zprávou, referencemi odborníků, vyjádřením představitele státní správy či samosprávy, či dalšími příklady dokládajícími činnost žadatele alespoň jeden rok. Školy a školská zařízení, které se řídí při vzdělávání školními vzdělávacími programy, nemusí činnost ve prospěch příslušníků národnostních menšin prokazovat.

Žádosti o dotaci se podávají nejpozději do 3. října 2014.

Veškeré informace jsou uvedeny v souboru ke stažení:

26817_ DP menšiny a multikultura_ 2015.doc

zdroj info:http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/dotacni-program-msmt-na-podporu-vzdelavani-v-jazycich-1?lang=1&ref=m&source=email