Aktuálně z lidských zdrojů

Informační centrum bezpečnosti potravin (dále ICBP) nabízí základním školám:

ikona článku

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje výtvarnou soutěž „Víš, co jíš? Zdravě a s chutí“, která je určena dětem z přípravných tříd a 1. – 3. tříd základních škol. Tématem soutěže je výtvarné znázornění představy zdravých a chutných potravin očima dětí. Soutěžící děti by ve svých dílech měli zachytit potraviny, které považují za prospěšné zdraví a které mají rádi a považují za chutné. Uzávěrka pro odeslání soutěžních prací je 15. května 2014.

Rádi bychom Vás požádali o spolupráci při propagaci této soutěže.  Vítězné práce budou oceněny hodnotnými cenami, které jsou dle našeho názoru pro děti věkové kategorie, pro které je soutěž určena, velmi motivační. Přikládám k tomuto dopisu podrobná pravidla výtvarné soutěže „Víš, co jíš? Zdravě a s chutí“ a plakát k soutěži, který případně můžete vytisknout a umístit ve Vašich  prostorách.

Dále Vám zasílám banner soutěže v několika verzích pro umístění na Vaše webové stránky s proklikem na další informace na http://www.bezpecnostpotravin.cz/vytvarna-soutez-pro-deti-vis-co-jis-zdrave-a-s-chuti.aspx.

 

Zdroj info: 

Olaf Deutsch

Odbor bezpečnosti potravin

Informační centrum bezpečnosti potravin

 

Ministerstvo zemědělství – Úřad pro potraviny

Těšnov 17, 117 05, Praha 1

tel:  221 812 361,

GSM: 607 886 278

e-mail: olaf.deutsch@mze.cz

www.bezpecnostpotravin.cz

www.viscojis.cz

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vytvarna soutez Vis co jis_upravená pravidla 2014.pdf Informační centrum bezpečnosti potravin (dále ICBP) nabízí základním školám: 384 Kb