Aktuálně z lidských zdrojů

KATALOG MATERIÁLŮ PRO ROZVOJ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

ikona článku

Odborná skupina pro podporu finanční gramotnosti při Národním ústavu pro vzdělávání připravila pro učitele Katalog materiálů pro rozvoj finanční gramotnosti.

Odborná skupina pro podporu finanční gramotnosti připravila pro učitele Katalog materiálů pro rozvoj finanční gramotnosti. Po krátkém úvodu, ve kterém je vymezeno, proč katalog vznikl, pro koho je katalog určen a co je obsahem katalogu, následují anotace vybraných materiálů a seznamy materiálů, a to podle typu materiálu nebo podle autora. Materiály byly vybírány na základě následujících kritérií: vhodnost pro učitele základních a středních škol, soulad s kurikulární reformou a Standardy finanční gramotnosti, aktuálnost, kvalita, osobní dobrá zkušenost a v neposlední řadě také dostupnost. Proto je potřeba zdůraznit, že katalog nelze považovat za vyčerpávající souhrn veškerých informačních zdrojů k finanční gramotnosti. Věříme, že tento katalog bude pro učitele oporou a stane se průvodcem při přípravě na vyučování i v dalším vzdělávání pedagogů.

Katalog je k dispozici zde: metodický portál rvp.cz

zdroj info:http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/katalog-materialu-pro-rozvoj-financni-gramotnosti?lang=1&ref=m&source=email