Aktuálně z lidských zdrojů

Komunitní plánování sociálních služeb na Vltavotýnsku

Minulý rok MAS Vltava, o.s. podávala žádost o dotaci na projekt „Komunitní plánování sociálních služeb na Vltavotýnsku" do Evropského sociálního fondu, a ta byla schválena k finanční podpoře ve výši přibližně 675 tis. Kč.

 

Projekt je zaměřen na udržení procesu plánování dostupnosti sociálních služeb na území ORP Týn n/Vlt. Cílem projektu je podpora místního partnerství na Vltavotýnsku a vypracování aktuálního komunitního plánu sociálních služeb. Projekt navazuje na úspěšnou akci z roku 2006. Při realizaci projektu bude využita metoda komunitního plánování. Po celou dobu budou vzájemně spolupracovat cílové skupiny, kterými jsou uživatelé, zadavatelé a poskytovatelé soc. služeb. Do procesu mohou být zapojeny nejen orgány veřejné správy, poskytovatelé ale i široká veřejnost. Ti všichni se budou podílet na zpracování Komunitního plánu sociálních služeb v pracovních skupinách. Těchto pracovních skupin se může účastnit každý zájemce bez omezení. V Týně n/Vlt. bude vytvořeno kontaktní místo pro práci s cílovými skupinami. Během realizace projektu budou vypracovány potřebné analýzy (socio-demografická analýza, analýza aktuální sociální situace, analýza sociálních služeb, analýza potřeb uživatelů) včetně specifické studie možností rozvoje rezidenčních služeb, která vyplynula z hodnocení současného Plánu rozvoje sociálních služeb na Vltavotýnsku 2007 - 2010. Řídící skupina i pracovní skupiny se budou scházet na pravidelných jednáních. Po provedení analýz zformulují vizi a navrhnou priority plánu. Po vytvoření SWOT analýz navrhnou opatření a vypracují podrobné návrhy aktivit, které povedou k zefektivnění systému sociálních služeb na Vltavotýnsku. Vypracovaný plán bude předložen k veřejnému projednání a k projednání v orgánech obcí. Sdružení měst a obcí Vltava jako partner bude na projektu úzce spolupracovat a zapojí se do všech aktivit.

Hlavním výstupem z procesu plánování bude aktualizovaný komunitní plán sociálních služeb, který pomůže vytvořit podmínky pro rozvoj a udržitelnost služeb, které budou reagovat na skutečné potřeby občanů z ORP Týn nad Vltavou. Dalším výstupem bude přehled poskytovatelů sociálních služeb, který podpoří informovanost občanů o dostupných sociálních službách.

Realizace projektu bude probíhat od června 2011 do května 2012 na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Týn nad Vltavou. Tento správní obvod zahrnuje obce: Bečice, Čenkov u Bechyně, Dobšice, Dolní Bukovsko, Dražíč, Hartmanice, Horní Kněžeklady, Hosty, Chrášťany, Modrá Hůrka, Temelín, Týn nad Vltavou, Všemyslice a Žimutice.