Aktuálně z lidských zdrojů

MAS Vltava, o.s. se pustila do projektu s vervou

MAS Vltava, o.s. se pustila do projektu s vervouProjekt „Komunitní plánování sociálních služeb na Vltavotýnsku" je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictví Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

MAS Vltava, o.s. zahájila projekt akčně, hned 8.6. 2011 (začátek projektu červen 2011) svolala některé členy řídící skupiny KPSS z minulých let. Řídící skupina se sešla, aby podrobně naplánovala postup realizace projektu, probrala jednotlivé aktivity projektu a rozhodla se, jak se bude postupovat po jednotlivých krocích.
Nastartovala se první aktivita, která je pro další postup v plánování sociálních služeb velmi důležitá, a to Aktualizace socio-demografické analýzy mikroregionu Vltavotýnska. Toto je první část celé studie komunitního plánu, od které se odvíjí další, jako je např. SWOT analýza (heslovitý seznam dobrých a špatných stránek sociálních služeb v našem mikroregionu, jeho příležitostí nebo ohrožení), dále pak popis či seznam poskytovatelů sociálních služeb na Vltavotýnsku, který obsahuje popis všech aktivit a oblastí, kterými se jednotlivé subjekty zabývají, studii uzavírá seznam návrhů aktivit (projektů), které je v budoucnosti potřeba realizovat na celém území mikroregionu Vltavotýnska (území obce s rozšířenou působností Týn nad Vltavou).