Aktuálně z lidských zdrojů

MŠMT - PRIORITY PROGRAMŮ PRO ROK 2014

ikona článku

MŠMT vyhlašuje v rámci „Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace“ priority pro rok 2014.

V Programu č. 1

 • NNO, které jsou držitelem titulu „Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží“,
 • NNO s celostátní a nadregionální působností,
 • aktivity NNO podporující rozvoj práce s dětmi a mládeží,
 • aktivity NNO navazující na cíle Evropského roku dobrovolnictví 2011,
 • aktivity NNO zaměřené na podporu práce s dětmi a mládeží ohrožených sociálním vyloučením,
 • podpora vzdělávání pracovníků s dětmi a mládeží v návaznosti na kompetenční profily pro vybrané pozice v NNO tak, jak byly definovány v rámci projektu Klíče pro život

V Programu č. 2

 • NNO, které jsou držitelem titulu „Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží“,
 • Aktivity využívající neformální vzdělávací metody a rozvíjející tvořivost a aktivní účast (participaci),
 • aktivity NNO navazující na cíle Evropského roku dobrovolnictví 2011,
 • aktivity NNO zaměřené na podporu práce s dětmi a mládeží ohrožených sociálním vyloučením,
 • podpora vzdělávání pracovníků s dětmi a mládeží v návaznosti na kompetenční profily pro vybrané pozice v NNO tak, jak byly definovány v rámci projektu Klíče pro život,
 • aktivity NNO určené pro co nejširší spektrum dětí a mládeže.

V Programu č. 3

 • Pokračování rekonstrukce a modernizace majetku získaného bezúplatným převodem z Fondu dětí a mládeže,
 • řešení havarijních stavů objektů v majetku NNO,
 • řešení následků živelných pohrom způsobených povodněmi, větrnými smrštěmi apod.

V Programu č. 5

 • Aktivity ICM vedoucí k prohlubování a zvyšování kvalifikace jejich pracovníků
  a tím i zkvalitňování poskytovaných informačních a poradenských služeb (školení, kurzy),
 • po pokrytí těchto potřeb a v závislosti na finančních možnostech mohou být poskytovány dotace NNO i na další aktivity. 

Zdroj a více info: http://www.msmt.cz/mladez/priority-programu-pro-rok-2014-1?lang=1&ref=m&source=email