Aktuálně z lidských zdrojů

NÁRODNÍ FOND NA PODPORU ROZVOJE KAPACIT MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL

ikona článku

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo 1. července 2014 národní fond na podporu rozvoje kapacit mateřských a základních škol. Hlavním cílem je nastavit dlouhodobý systém podpory ve vazbě na demografický vývoj a potřeby trhu práce. Účastníky programu jsou obce nebo svazky obcí zřizující mateřskou nebo základní školu.

Bližší informace a podmínky přináší dokumenty k výzvě:

Výzva k předložení základních údajů o připravovaných projektových záměrech rozvoje výukových kapacit základních a mateřských škol
Vyzva_ZS_MS.docx

Základní údaje o připravovaném projektovém záměru rozvoje výukových kapacit základních a mateřských škol Priloha_vyzvy_ZS_MS.docx

INFOLINKA K VÝZVĚ: tel. 234 811 478 - Odbor investic MŠMT.

zdroj info: http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/narodni-fond-na-podporu-rozvoje-kapacit-materskych-a?lang=1&ref=m&source=email